Eenvoudiger huwelijkse voorwaarden wijzigen

Kort geleden heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen waardoor het eenvoudiger wordt huwelijkse voorwaarden te maken en aan te passen. Een andere belangrijke wijziging is dat mensen die in scheiding liggen eerder en zonder problemen een nieuw huis kunnen kopen.

Voortaan kunnen mensen die in scheiding liggen eerder een nieuw huis kopen zonder dat dit de afwikkeling van de echtscheiding moeilijker maakt. Er kan daardoor eerder een nieuwe start gemaakt worden. Daarnaast hoeven paren die hun huwelijkse voorwaarden willen veranderen, of alsnog huwelijkse voorwaarden willen maken, geen toestemming meer te vragen aan de rechter. Dit betekent dat zij hun huwelijkse voorwaarden helemaal bij de notaris kunnen regelen.

Voordelen voor ondernemers

Ook voor ondernemers biedt de wetswijziging voordelen. Ondernemers die hun bedrijf starten tijdens het huwelijk willen vaak van gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden. Door huwelijkse voorwaarden te maken kunnen zij namelijk hun echtgenoot beschermen tegen ondernemingsrisico’s.

Beter up-to-date

Huwelijkse voorwaarden moeten een heel huwelijk mee. Als je op het punt staat om te trouwen is het moeilijk om te voorzien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Idealiter nemen wij huwelijkse voorwaarden daarom graag eens in de vijf jaar met u onder de loep. Hierdoor kunnen uw huwelijkse voorwaarden steeds passend worden gemaakt aan uw veranderde situatie.
Door het wegvallen van de rechterlijke goedkeuring kunnen huwelijkse voorwaarden sneller en met minder kosten aangepast worden. Als huwelijkse voorwaarden beter up-to-date zijn, zullen bijvoorbeeld scheidingen sneller en soepeler afgewikkeld kunnen worden.