Agrarische notaris

Wij zijn agrarisch notaris. Dit houdt in dat wij ons naast onze andere werkzaamheden hebben gespecialiseerd in de juridische en fiscale aspecten van agrarische zaken. Hoe kan jij hier voordeel van hebben?

Er zijn veel redenen om een beroep te doen op de agrarische notaris. Aan de ene kant omdat de bedrijfsvoering voor de agrarisch ondernemer steeds complexer wordt. Vooral op het gebied van de toenemende Europese en Haagse wet- en regelgeving. Je kunt ook denken aan koop en overdracht van cultuurgronden, kavelruil, pachtzaken en productierechten (melk-, mest- en bieten).

Aan de andere kant vanwege de bijzonderheden die komen kijken bij het zijn van agrarisch ondernemer, die allerlei gevolgen kunnen hebben voor de jezelf, je bedrijfsopvolger(s) en naaste familie in de privé-sfeer. Bijvoorbeeld bij bedrijfsoverdrachten, huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden, testamenten, nalatenschappen, belastingzaken zoals overdrachtsbelasting met kennis van de cultuurgrondvrijstelling en de vrijstelling kavelruil en schenk- en erfbelasting.

Door onze agrarische kennis zijn wij ook een klankbord voor andere in de agrarische sector actieve en dienstverlenende partijen. Voorbeelden daarvan zijn (accountants)kantoren, banken, rentmeesters, land-en tuinbouworganisaties en agrarische makelaars.